-->

நித்திரையா தமிழா நீ நிமிர்ந்துபாரடா-தமிழீழ எழுச்சிக்கானங்கள்{காணொளி}

நித்திரையா தமிழா நீ
நிமிர்ந்து பாரடா

இந்த நிலத்தில்
உனக்கும்
உரிமையுண்டு எழுந்து சேரடா

தமிழனுக்கு இந்தமண்ணில்
சொந்தமில்லையாம்


உந்தன்
தாய்நிலத்தில்
உனக்கு ஒரு பந்தமில்லையாம்


அழுவதன்றி உனக்கு வேறு மொழியுமில்லையாம்


இன்னும் அடங்கிப்
போதல் அன்றி எந்த
வழியுமில்லையாம்


அகதி யாகியே தெருவினோரமாய்
திரிவதேனடா


அடிமைமாடுகள் போல
இன்று நீ அலைவதேனடா


இன்னும் விழிகள்
மூடி அமைதியாகப்படுப்பதேனடா


அப்பு ஆச்சியர்
வாழ்ந்த பூமியிப்
பூமிதானடா


அப்புகாமியை ஆளயிங்க்கு விட்டதாரடா


இனிமேல் தமிழன்
பணியானென்று உரத்துக்
கூறடா


இந்த இழிவில்
இருந்து எழுந்தேன்
என்று புலிகளாகடா


புதிய வாழ்வதை எழுத
நீயுமே களத்திலாடடா


புலிகள்
சேனையோடெழுந்து நின்றுமே தடைகள்
மீறடா


தலைவன் எங்கள்
தலைவன்
உண்டு நிமிர்ந்து பாரடா


தமிழ் ஈழம் எங்கள்
கையில்
என்று எழுந்து சேரடா

காணொளி


http://www.youtube.com/watch?gl=US&client=mv-google&hl=en-GB&v=Y8ZqBLejwx0&fulldescription=1

ஓரிரண்டு பேருக்குள்ளே-தமிழீழ எழுச்சிக்கானங்கள்{காணொளி}

ஓரிரண்டு பேருக்குள்ளே உறங்கு
ம் உண்மைகள் -

இது
ஊருலகம்
அறிந்திடாத
உறவின்
தன்மைகள்


பேரிரைச்சலோடு
ஒரு வெடி வெடித்திடும் இங்கு
போக
விடை கொடுத்த
நெஞ்சம்
துடிதுடித்திடும்


ஓரிரண்டு பேருக்குள்ளே உறங்கும் உண்மைகள் -

இது
ஊருலகம்
அறிந்திடாத
உறவின்
தன்மைகள்

உங்களுக்கு மட்
டும் எங்கள்
உணர்வுகள்
புரியும்

ஊமைகளாய்
நாமிருக்கும்
காரணம்
தெரியும்

பொங்கு மகிழ்வோடு நீங்கள்
போய்
விடுவீர்கள்

போன பின்னர்
நாமழுவோம்
யாரறிவீர்கள்


ஓரிரண்டு பேருக்குள்ளே உறங்கும் உண்மைகள் -

இது
ஊருலகம்
அறிந்திடாத
உறவின் தன்மைகள்

தாயகத்து மண்ணைத்தானே காதலித்தீர்கள் -
சாவை
எதிர்
பார்த்து பார்த்துக்
காத்திருந்தீர்கள்

பாயும்
கரும்புலிகளாகிப்
பகை முடித்தீர்கள்
பாதகரின்
நெஞ்சினிலே போய்
வெடித்தீர்கள்


ஓரிரண்டு பேருக்குள்ளே உறங்கும் உண்மைகள் -
இது
ஊருலகம்
அறிந்திடாத
உறவின் தன்மைகள்

கல்லுக்குள்ளே
ஈரமுண்டு கசிவதுண்டு

கரும்புலிகளின் விழிகளில்
நீர்
வழிவதுமுண்டு

அல்லும் பகலும்
அண்ணன்
பெயரை உச்சரித்தீர்கள்
அந்தப் பெயர்
சொல்லி மேனி பிச்செறிந்தீர்கள்


ஓரிரண்டு பேருக்குள்ளே உறங்கும் உண்மைகள் -

இது
ஊருலகம்
அறிந்திடாத
உறவின்
தன்மைகள்


பேரிரைச்சலோடு
ஒரு வெடி வெடித்
திடும் இங்கு
போக
விடை கொடுத்த
நெஞ்சம்
துடிதுடித்திடும்
ஓரிரண்டு பேருக்குள்ளே உறங்கு
ம் உண்மைகள் -
இது
ஊருலகம்
அறிந்திடாத
உறவின்
தன்மைகள்

காணொளி


http://www.youtube.com/watch?gl=US&client=mv-google&hl=en-GB&v=qyBu0DdTNEY&fulldescription=1

எங்கள் அண்ணன் பிரபாகரன்-தமிழீழ எழுச்சிக்கானங்கள்{காணொளி}

எங்கள் அண்ணன்
பிரபாகரன்
தமிழ் ஈழம்
தந்த கருனாகரன்

எங்கள் அண்ணன்
பிரபாகரன்
தமிழ் ஈழம்
தந்த கருனாகரன்


எங்கும் புகழ்
படைத்தான் அவன்
எங்கும் புகழ்
படைத்தான்

அவன்..
எங்கள்
இன்னல்கலை துடைத்தான் அவன்
எங்கள்
இன்னல்கலை துடைத்தான்


அவன் ..
சத்தியத்தை மதித்தான்
அவன்
தமிழ்
தாயகத்தை குதித்தானவன்

சத்தியத்தை மதித்தான்
அவன்
தமிழ்
தாயகத்தை குதித்தானவன்


முத்தமிழை வளத்தான்
அவன் வீர
முத்திரைய
பதித்தான்
அவன்
வீர முத்திரைய
பதித்தான் அவன்
ஆதிக்கத்தை வதைத்தான்


அவன்
எங்கும்
அன்புகளை விதைத்தான்
அவன்
ஆதிக்கத்தை வதைத்தான்

அவன்
எங்கும்
அன்புகளை விதைத்தான்
அவன்
பாத‌க‌த்தை க‌லைத்தான்

அவ‌ன்
பாத‌க‌த்தை க‌லைத்தான்


அவ‌ன் இந்த‌
பார்புக‌ழை நிலைப்பான்
அவ‌ன்
இந்த‌
பார்புக‌ழை நிலைப்பான்

அவ‌ன்
அண்ண‌ன்
வ‌ழி அணி சேருவோம்
அவ‌ர்
ஆர்ற‌ளினாள்
ப‌கை போக்குவோம்

அண்ண‌ன்
வ‌ழி அணி சேருவோம்
அவ‌ர்
ஆர்ற‌ளினாள்
ப‌கை போக்குவோம்


க‌ண்ணி தமிழ்
துய‌ர்
நீக்குவோம் வீர‌
காவிய‌த்தை உருவாக்குவோம்


எங்கள் அண்ணன்
பிரபாகரன்
தமிழ் ஈழம்
தந்த கருனாகரன்

எங்கள் அண்ணன்
பிரபாகரன்
தமிழ் ஈழம்
தந்த கருனாகரன்


எங்கும் புகழ்
படைத்தான் அவன்
எங்கும் புகழ்
படைத்தான்

அவன் .. எங்கள்
அண்ணன் பிரபாகரன்

காணொளி


http://www.youtube.com/watch?gl=US&client=mv-google&hl=en-GB&p=C69570AAF19F73E3&v=hFJdGdSa9vM

ஓ மரணித்த வீரனே-தமிழீழ எழுச்சிக்கானங்கள்{காணொளி}

ஓ மரனித்த
வீரனே
உன்
சீருடைகளை எனக்குத்தா
உன்
பாதனிகளை எனக்குத்தா
உன்
ஆயுதங்களை எனக்குத்தா


ஓ மரனித்த
வீரனே !
உன்
சீருடைகளை எனக்குத்தா
உன்
பாதனிகளை எனக்குத்தா
உன்
ஆயுதங்களை எனக்குத்தா


உன்
இறுதிப்பார்வை
யை பகையைவெல்லும்
உன் துணிவை
எவருமே காணாத
உன்னிரு துளி கண்ணீரை
உன்
இறுதிப்பார்வை
யை பகையை வெல்லு
ம் உன் துணிவை
எவருமே காணாத
உன்னிரு துளி கண்ணீரை
தப்பியோடும்
உன்விருப்பை தனித்து நிற்கும்
தீர்மானத்தை
உன்தோழன்
இருகூறாய்
துண்டாடப்பட்டதனால்
தப்பியோடும்
உன்விருப்பை தனித்து நிற்கும்
தீர்மானத்தை
உன்தோழன்
இருகூறாய்
துண்டாடப்பட்டதனால்
உன் துன்பம்
என்னவென்று நான்
அறிந்து கொள்வதற்கு ...


ஓ மரனித்த
வீரனே !
உன்
சீருடைகளை எனக்குத்தா
உன்
பாதனிகளை எனக்குத்தா
உன்
ஆயுதங்களை எனக்குத்தா


உன்
வீட்டு முகவரியை இறுதி மூச்சில்
எனக்குத் தா
எஞ்சிய
வீடுகளில்
பிழைத்தவர்கள்
மத்தியிலே
உன்
வீட்டு முகவரியை இறுதி மூச்சில்
எனக்குத் தா
எஞ்சிய
வீடுகளில்
பிழைத்தவர்கள்
மத்தியிலே
உற்றாரைக்
கண்டுபிடித்து
உன்னைப்
பற்றிச்
சொல்வதற்கு
இன்னுயிரை உவந்தளித்த
உன்
துணிவைப்
போற்றுதற்கு
உற்றாரைக்
கண்டுபிடித்து
உன்னைப்
பற்றிச்
சொல்வதற்கு
இன்னுயிரை உவந்தளித்த
உன்
துணிவைப்
போற்றுதற்கு
வார்த்தைகள்
போதவில்லை வரலாறு பாடுமுன்னே


ஓ மரனித்த
வீரனே !
உன்
சீருடைகளை எனக்குத்தா
உன்
பாதனிகளை எனக்குத்தா
உன்
ஆயுதங்களை எனக்குத்தா


ஓ மரனித்த
வீரனே !
உன்
சீருடைகளை எனக்குத்தா
உன்
பாதனிகளை எனக்குத்தா

காணொளியில்

http://www.youtube.com/watch?gl=US&client=mv-google&hl=en-GB&p=C69570AAF19F73E3&v=P0fhe24FBGU

பொங்கிடும் கடற்கரை ஓரத்திலே-தமிழீழ எழுச்சிக்கானங்கள்{காணொளி}

பொங்கிடும் கடற்கரை ஒரத்தி லே மழை பொழிந்திடும் கார்த்திகை மாதத்திலே
மங்களம் தங்கிடும் நேரத்திலே எம் மன்னவன் பிறந்தான் ஈழத்திலே

(பொங்கிடும்)

பாசத்தில் எங்களின் தாயானான் கவி பாடிடும் மாபெரும் பேரானான் தேசத்தில்
எங்கணும் நிலையானான் விலை தேடியே வந்திடும் தலையானான்

(பொங்கிடும்)

இன்னல்கள் கண்டுமே தான் கொதித்தான் பல இளைஞரை சேர்த்துமே களம்
குதித்தான் தன்னின மானத்தை தான் மதித்தான் பகை தாவியே வந்திட கால்
மிதித்தான்

(பொங்கிடும்)

இங்கொரு தாயகம் மூச்சென்றான் தமிழ் ஈழமே எங்களின் பேச்சென்றான்
வந்திடும் படைகளை வீச்சென்றான் புலி வாழ்ந்திடும் வரையினில் தூசென்றான்

(பொங்கிடும்)

விடுதலைபுலிகளின் பலமானான் தமிழ் வீடுகள் யாவிலும் மலரானான் படுகளம்
மீதிலோர் புலியானான் பிரபாகரன் எங்களின் உயிரானான்

(பொங்கிடும்)

என்றுமே எங்களி ன் தளபதியே நீ எங்களின் வானத்து வளர்மதியே இன்று உனக்கு
ஆயிரம் சோதனைகள் தமிழ் ஈழத்தை வாங்கு முன் போதனைகள்

(பொங்கிடும்)


காணொளியில்

http://www.youtube.com/watch?gl=US&client=mv-google&hl=en-GB&v=EKcGEhR5agA

மானம் ஒன்றே வாழ்வென கூறி-தமிழீழ எழுச்சிக்கானங்கள்{காணொளி}

மானம் ஒன்றே வாழ்வெனக் கூறி

வழியில் நடந்தான் மாவீரன்.
அவன் போன வழியில் புயலேன எழுந்து போரில் வந்தார் புலி வீரர்.

{மானம் ஒன்றே}

உலக படைகள் ஒன்றாக வரினும் உரிமை தன்னை இழப்போமா
அந்த நிலவும் கடலும் சான்றாக எங்கள் நிலத்தில்
ஆட்சி விடுப்போமா

{மானம் ஒன்றே}

பாயும் புலிகள் வீரத்தை எண்ணி பழிகொண்டிறப்பார்
பகையாளர் எங்கள் தாயின் விலங்கை அறுப்பவர் மாள தனியாய் மலரும் தமிழ் ஈழம்.

{மானம் ஒன்றே}

களத்தில் வீழும் வேங்கைகள்.. கல்லில் உறைவார் கலையாக ..

அவர் உள்ளத்தில் கொண்ட கனவுகள் எல்லாம் உலகில் நிற்கும் நிலையாக..

{மானம் ஒன்றே}

தாள்வும் உயர்வும் நிலை என சொன்ன..
தலைவன் ...... தப்பாது..
நல வாழ்வை இழந்து மருகிய மாந்தர் மகிழ்ந்தே இருப்பாத் எப்போதும்

{மானம் ஒன்றே}

காணொளியில்


http://www.youtube.com/watch?gl=US&client=mv-google&hl=en-GB&v=EKcGEhR5agA

கல்லறை மேனியர் கண்திறப்பார்களே- மாவீரர் கானம் {காணொளி

கல்லறை மேனியர் கண்
திறப்பார்களே கார்த்திகை நாளிலே

அவர்
கண்திறந்து சின்ன
புன்னகைத்து வந்து கைதொழுவார்களே மேனியிலே


மன்னவரை பாடுதற்கு இந்த
ஜென்மம்
போதவில்லை

கல்லறையில்
போடுதற்கு கோடி மலர்
பூக்கவில்லை
கோடி மலர்
பூக்கவில்லை


கல்லறை மேனியர் கண்
திறப்பார்களே கார்த்திகை நாளிலே


அவர்
கண்திறந்து சின்ன
புன்னகைத்து வந்து கைதொழுவார்களே மேனியிலே


கோயில் மணி ஓசையிட
தேகம் மெல்ல உயிர்
பெறும்
ஆறு மணியானவுடன்
வாசல் மெல்ல
திறந்திடும்


கல்லறை தெய்வங்கள்
கண்ணெதிரே வந்து என்னென்னவோ கதைப்பார்கள்
அந்த புன்னிய
நேரத்தில்
வண்ணங்கள் ஆயிரம்
மின்னிடவே சிரிப்பார்கள்


இது குருதி ஓடும்
நரம்பில் ஆடும்
உணர்வின் ஆனுபவம்
யாரும் வெளியில்
நின்று அறிய
முடியா புதிய
தரிசனம்


காற்றெழுந்து வீசிடவே கண்ணெதிரே வந்தெழுவார்


காத்திருப்போர்
காதுகளில்
வார்த்தை ஒன்று பேசிடுவார்


தீபங்கள் ஏற்றிடும்
தோழர்களை பார்த்து தாகத்துக்கும்
பதில் கேட்பார்கள்


வண்ண பூவுடனே வரும்
தோழியரை பார்த்து தேசத்துக்கும்
வழி கேட்பார்கள்


இது குருதி ஓடும்
நரம்பில் ஆடும்
உணர்வின் ஆனுபவம்
யாரும் வெளியில்
நின்று அறிய
முடியா புதிய
தரிசனம்


காணொளியில்

http://bit.ly/fUJYn5

தமிழீழதேசியத்தலைவரின் குடும்பபின்னணியும் சிறுபிராயமும்

குடும்பப் பின்னணியும் சிறுபிராயமும்   பொருளடக்கம் தலைப்பு : பக்கம் : --------------- ------------- 1. தலைவர் அவர்களின் குடும்பப் பின்னனி... 2. ஆரம்ப கால புரட்சித்தோழர்கள்.. 3. புதிய தமிழ்ப்புலிகள் இயக்கம் பிறந்தது... 4. புலிகளும் அவர்களின் செயற்பாடுகளும்.. 5. தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள்... 6. முதலாவது தாக்குதல்... 7.. போர் 1 (ஆவணி 1984 - ஆடி 1987).. 8. இந்தியத் தலையீடு... 9. திம்புப் பேச்சுவார்த்தை... 10. சாகும்வரையிலான உண்ணாவிரதம்.. 11. பெங்களுர் மாநாடு.. 12. தமிழீழம் திரும்புதல்.. 13. இந்தியாவின் நேரடி இராணுவத் தலையீடு. . 14.. இந்திய-சிறீலங்கா ஒப்பந்தம்.. 15. . சுதுமலைப் பிரகடனம்... 16. திலீபனின் தியாகச்சாவு.. 17. 12 போராளிகள் வீரமரணம்.. 18. இந்திய-தமிழீழப் போர்.. 19. அரசு விடுதலைப்புலிகள் பேச்சுவார்த்தை... 20. தமிழீழப் போர்2.. தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் அவர்களின் குடும்பப் பின்னணியும் சிறுபிராயமும்   யாழ்ப்பாண இராச்சியத்தை ஆண்ட மன்னர்கள் காலத்திலும்இ அதற்குப் பின்னரும் வட தமிழீழத்தின் முக்கிய துறைமுகப்பட்டினங்களில் ஒன்றாகவும் இ தமிழக கோடிக்கரைக்கும் வட தமிழீழத்திற்கும் பாலமாகவும் கப்பலோடிஇ திரைகடல்களில் திரவியம் குவித்த மறவர்கள் வாழும் பூமிதான் வல்வெட்டித்துறை. தமிழீழச் சரித்திரத்தில் இவ்வூர் அழியாப் புகழைப் பெறுகிறது. காரணம் இங்குதான் தமிழீழ தேசிய விடுதலைப் போரை மக்கள் ஆதரவுடன் முன்னெடுத்துச் செல்லும் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்தை ஆரம்பித்தவரும் தமிழீழத்தின் தேசியத் தலைவராக போற்றிப் புகழப்படுபவருமான பிரபாகரன் அவர்கள் 1954 ஆம் ஆண்டு கார்த்திகை திங்கள் 26ம் நாள் பிறந்தார். வல்வெட்டித்துறையில் பிரபலமான குடும்பம் திருமேனியார் குடும்பமாகும். இக் குடும்பத்தின் மூதாதையரான திருமேனியார் வெங்கடாசலம் என்பவர் அவ்வூரிலுள்ள வல்வை வைத்தீஸ்வரன் கோவிலைக் கட்டியும்இ வல்வை முத்துமாரியம்மன் கோயில்இ நெடியகாடு பிள்ளையார் கோயில் இரண்டையும் கட்ட உதவியும் செய்தார். இவ்வூருக்கு அருகிலுள்ள பருத்தித்துறையில் மெத்தை வீட்டு நாகலிங்கம் என்பவரின் குடும்பமும் பல கோவில்களைக் கட்டியெழுப்பிய குடும்பம் ஆகும். இவ்விரு குடும்பத்தினரும் திருமண உறவின் மூலம் இணைந்தனர். திருமேனியார் குடும்பத்தில் தோன்றிய திரு. திருவேங்கடம் வேலுப்பிள்ளையும்இ நாகலிங்கம் வழித்தோன்றிய பார்வதியும் திருமணத்தில் இணைந்து கொண்டனர். இவர்களுக்குப் பிறந்த கடைசிக் குழந்தையே பிரபாகரன் அவர்கள்.   தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் அவர்களின் குடும்பப் பின்னணியும் சிறுபிராயமும் யாழ்ப்பாண இராச்சியத்தை ஆண்ட மன்னர்கள் காலத்திலும்இ அதற்குப் பின்னரும் வட தமிழீழத்தின் முக்கிய துறைமுகப்பட்டினங்களில் ஒன்றாகவும் இ தமிழக கோடிக்கரைக்கும் வட தமிழீழத்திற்கும் பாலமாகவும் கப்பலோடிஇ திரைகடல்களில் திரவியம் குவித்த மறவர்கள் வாழும் பூமிதான் வல்வெட்டித்துறை. தமிழீழச் சரித்திரத்தில் இவ்வூர் அழியாப் புகழைப் பெறுகிறது. காரணம் இங்குதான் தமிழீழ தேசிய விடுதலைப் போரை மக்கள் ஆதரவுடன் முன்னெடுத்துச் செல்லும் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்தை ஆரம்பித்தவரும் தமிழீழத்தின் தேசியத் தலைவராக போற்றிப் புகழப்படுபவருமான பிரபாகரன் அவர்கள் 1954 ஆம் ஆண்டு கார்த்திகை திங்கள் 26ம் நாள் பிறந்தார். வல்வெட்டித்துறையில் பிரபலமான குடும்பம் திருமேனியார் குடும்பமாகும். இக் குடும்பத்தின் மூதாதையரான திருமேனியார் வெங்கடாசலம் என்பவர் அவ்வூரிலுள்ள வல்வை வைத்தீஸ்வரன் கோவிலைக் கட்டியும்இ வல்வை முத்துமாரியம்மன் கோயில்இ நெடியகாடு பிள்ளையார் கோயில் இரண்டையும் கட்ட உதவியும் செய்தார். இவ்வூருக்கு அருகிலுள்ள பருத்தித்துறையில் மெத்தை வீட்டு நாகலிங்கம் என்பவரின் குடும்பமும் பல கோவில்களைக் கட்டியெழுப்பிய குடும்பம் ஆகும். இவ்விரு குடும்பத்தினரும் திருமண உறவின் மூலம் இணைந்தனர். திருமேனியார் குடும்பத்தில் தோன்றிய திரு. திருவேங்கடம் வேலுப்பிள்ளையும்இ நாகலிங்கம் வழித்தோன்றிய பார்வதியும் திருமணத்தில் இணைந்து கொண்டனர். இவர்களுக்குப் பிறந்த கடைசிக் குழந்தையே பிரபாகரன் அவர்கள்.   தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் அவர்களின் குடும்பப் பின்னணியும் சிறுபிராயமும்   பிரபாகரன் அவர்களின் போக்கு அவரது பெற்றோருக்குப் புரியவில்லை. மகன் புரட்சி இயக்கத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் என்பதை அவர்கள் அறிந்துகொள்ளும் சந்தர்ப்பம் தானே தேடி வந்தது. ஒருமுறை பிரபாகரன் அவர்களைத் தேடி காவற்துறையினர் வந்தனர். அதிகாலை 3மணிக்கு அவரின் வீட்டுக் கதவைத் தட்டினர். கதவைத் தட்டும் சத்தம் கேட்டவுடனேயே காவற்துறையினர் வந்துவிட்டனர் என்பதைப் புரிந்து கொண்ட பிரபாகரன் அவர்கள் யாரும் அறியாமல் தப்பிவிட்டார். பிரபாகரன் அவர்களின் தாய் கதவைத் திறந்தபோது ஏராளமான காவற்துறையினர் இருப்பதைக் கண்டு திடுக்கிட்டுப் போனார். ஏனென்றால் பிரபாகரன் அவர்கள் இரகசிய இயக்கத்தில் இருக்கிறார் என்ற செய்தியை அப்போது அவர் அறிந்திருக்கவில்லை. வீடு முழுவதும் காவற் துறையினர் சோதனையிட்டனர். இறுதியில் பிரபாகரன் அவர்களைக் கண்டு பிடிக்க முடியாமல் காவற் துறையினர் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினர். இந்த நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு பிரபாகரன் அவர்கள் தன் வீட்டிற்குத் திரும்பவே இல்லை. பிரபாகரன் அவர்கள் புரட்சி இயக்கத்தில் ஈடுபட்டிரு க்கிறார் என்ற செய்தியை அறிந்தபோது அவரது தந்தையார் பிரபாகரன் அவர்கள் தங்கியிருந்த இடத்திற்கே சென்று அவரை வீட்டிற்கு அழைத்துவந்தார். வீட்டிற்கு வந்த பிரபாகரன் அவர்கள் தன் பெற்றோரிடம் பின்வருமாறு கூறினார். " உங்களுக்கோஇகுடும்பத்திற்கோ நான் ஒருபோதும் பயன்படமாட்டேன். என்னால் உங்களுக்கு எத்தகைய தொல்லையும் வேண்டாம். என்னை என்போக்கில் விட்டுவிடுங்கள். இனி எதற்கும் என்னை எதிர்பார்க்காதீர்கள்" என்று கூறிவிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியேறிப் போய் இரகசிய இயக்க வேலையில் ஈடுபடத் தொடங்கினார். ஆரம்பகால புரட்சித் தோழர்கள்   பிரபாகரன் அவர்களின் புரட்சிகரப் போராட்ட வாழ்க்கையின் ஆரம்பகாலத் தோழர்கள் அவரது வாழ்க்கையின் ஆரம்பகாலத் தோழர்கள் அவரது ஊரான வல்வெட்டித் துறையைச் ; சேர்ந்தவாகளாகவும் உறவினர்களாகவுமே இருந்தனர். இளம் பிராயத்தில் நெருங்கிப் பழகியவர்களைக் கொண்டு ஒரு புரட்சிகர இயக்கதை;தை ஆரம்பிக்கும்போது அது அப்படித்தான் அமையும். இவ்வாறு அமைவது தவிர்க்க முடியாததுஇ யதார்த்தமானது.   புதிய தமிழ்ப் புலிகள் இயக்கம் பிறந்தது 1970 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் தமிழர்களுக்கு எதிராக ஏவிவிடப்பட்ட கடுமையான அடக்குமுறையும்இ சகலதுறைகளிலும் தமிழர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்ட விதமும்இ தமிழ் இளைஞர்; கள் மத்தியில் கடுமையான எதிர்ப்புணர்வை உருவாக்கியிருந்தது. சிங்கள இன வெறி ஆட்சிக்கு எதிராக ஏதாவது செய்தாக வேண்டுமென்று இளைஞர்கள் துடித்தனர். தமிழர்களின் கட்சிகளோ அல்லது மற்ற சிங்கள இடதுசாரி இயக்கங்களோ இந்த இளைஞர்களின் மனக்கொதிப்பை புரிந்து கொள்ளவில்லை. கடுமையான அடக்குமுறைக்கு உள்ளாகியிருக்கும் தமிழர்களுக்காகப் போராடச் சரியான தலைவர்களோஇ இயக்கங்களோ இல்லை என்று இளைஞர்கள் கருதினார்கள். 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பல்வேறு வகையான அறப்போராட்டங்களைத் தமிழ்த் தலைவர்கள் நடத்தியிருந்த போதிலும் கூடஇ இலங்கையின் ஆட்சிப் பொறுப்பிலிருந்து அவர்கள் ஒதுக்கியே வைக்கப் பட்டிருந்தனர். பாராளுமன்றத்தில் அவர்கள் எழுப்பிய குரலுக்குச் செவிசாய்ப்பார் யாரும் இல்லை. கானகத்தில் காரிருளில் எழுப்பப்பட்ட குரலாக அவை ஒலித்தன. சிங்கள இன வெறிக்கு இரையாகிப்போன இடதுசாதிக் கட்சிகளும் கூட்டுச்சேர்ந்து தமிழருக்கு எதிராகச் செயற்பட்டன. தமிழர்களின் போராட்டங்களை அவர்களும் அலட்சியம் செய்தனர்.   புதிய தமிழ்ப் புலிகள் இயக்கம் பிறந்தது   எனவே தமிழ் இளைஞர்கள் இடதுசாரிக் கட்சிகளை நம்பக் கொஞ்சமும் தயாராக இருக்க வில்லை. இதன் விளைவாகத் தமிழ்ப் பகுதியில் அரசியல் சூனியநிலை ஒன்று உருவாயிற்று. சிங்கள பேரினவாதிகளின் தமிழ்த் தேசிய இன ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராகக் கிளர்ந்தெழுந்துஇ தேசிய விடுதலைப் போராட்டத்தை முன்நடத்திச் செல்லப் புரட்சிகரமான அரசியல் அமைப்பு ஒன்று இன்றியமையாதது என்பதைத் தமிழ் இளைஞர்கள் உணரத் தொடங்கினார்கள். இதனால் தமிழ் மாணவர் பேரவை என்ற மாணவர் இயக்கம் 1970 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. சிங்கள அரசு கொண்டுவந்த தரப்படுத்தல் திட்டத்திற்கு எதிராக மாணவர்களை ஒன்று திரட்டி மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டங்களைத் தமிழ் மாணவர் பேரவை நடாத்தியது. தமிழ் மாணவர் மத்தியில் மாபெரும் சக்தியாக இப்பேரவை வளர்ந்தது. ஆயுதம் தாங்கிய புரட்சியின் மூலமே சிங்கள இனவெறியர்களின் கொடுமைகளில் இருந்து தமிழர்கள் விடுதலை பெற முடியும் என்பதை மெல்ல மெல்லத் தமிழ் இளைஞர்கள் உணரத் தொடங்கினர். தமிழ் மாணவர்கள் பேரவை பலம் பொருந்திய இயக்கமாக வளர்ந்தது. இதில் தீவிரவாதக் குழுவின் முக்கியமானவராக பிரபாகரன் அவர்கள் இயங்கினார். அக்குழுவில் வயதில் குறைந்தவராகப் பிரபாகரன் அவர்கள் இருந்தபடியால் தம்பி என்ற செல்லப் பெயர் கொண்டு மற்றவர்களால் அழைக்ப்பட்டார். ( இன்றும் இப்பெயர் கொண்டு பிரபாகரன் அவர்களை அழைப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள்) தொடக்க காலத்தில் கைக்குண்டுகள் செய்வதற்கும் துப்பாக்கியால் சுடுவதற்கும் இவர்கள் தாமாகவே பயிற்சி பெற்றனர். இந்தத் தீவிரவாதக் குழுவில் பிரபாகரனுக்கு நெருக்கமான வல்வெட்டித்துறையைச் சேர்ந்த 25 பேருக்கு மேற்பட்டடோர் இருந்தனர். இக்கால கட்டத்தில் அரசாங்கத்திற்குத் தங்களுடைய எதிர்ப்பைத் தெரிவி;க்கும் வகையில் அரச பேருந்து ஒன்றை எரிப்பது என்ற முடிவை போறுப்பேற்றுக் கொண்டு பிரபாகரன் அவர்கள் உட்பட நான்குபேர் சென்றார்கள். ஆனால் மற்றவர்கள் மூவரும் நடுவிலேயே அச்சமிகுதியால் திரும்பி ஓடி விட்டார்கள். 16 வயதுச் சிறுவனாக இருந்த பிரபாகரன் அவர்கள் மட்டும் மனத்துணிவுடன் சென்று அரச பேருந்தைக் கொளுத்தி விட்டுத் திரும்பி வந்தார். பிரபாகரனின் இந்தத் துணிவும்இ ஆற்றலும் அனைவரையும் கவர்ந்தன. அவரைவிட வயது மூத்தவர்கள் எல்லோரும் அவரின் துணிவையும் பொறுப்பெடுத்த காரியத்தையும் பாராட்டினார்கள். தமிழ் தீவிரவாதத்தின்இ தமிழ் தீவிரவாத இயக்கத்தின் முன்னோடியாகத் தோன்றிய பிரபாகரன் அவர்கள் மீது அனைவருக்கும் நம்பிக்கை ஏற்பட்டது. அதே நேரத்தில் தமிழ் மாணவர் பேரவையின் நடவடிக்கைகளைக் கவனித்து வந்த சிங்கள அரசாங்கம் அதை ஒடுக்குவதற்கு முயன்றது. தமிழ் மாணவர் பேரவை இளைஞர்கள் சிலரைக் காவற்துறையினர் கைதுசெய்து சித்திரவதை செய்தனர். சித்திரவதை தாங்கமுடியாமல் அவர்களில் ஒருசிலர் தமது சக கூட்டாளிகளைக் காட்டிக் கொடுத்துவிட்டார்கள். சிங்கள காவற்துறையின் கொடுங்கோலர்கள் அனைவரையும் சிறையில் அடைத்து சித்திரவதை செய்தனர். (இக் காலத்தில் கொழுப்பிலிருந்த 4ம் மாடி என்ற கட்டிடம் தமிழ் இளைஞர்களை சித்திரவதை செய்வதற்கு பெயர் பெற்ற இடமாகும்.) அதனால் பிரபாகரன் அவர்கள் தமிழகத்திற்குச் சென்றார். பிரபாகரன் அவர்கள் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து இருக்க விரும்பாமல் 1972 ன் ஆரம்பப் பகுதியில் தமிழீழம் திரும்பினார். ஆங்காங்கு சிதறுண்டு இருந்த இளைஞர்களிடையே காணப்பட்ட தீவிரவாதச் செயற்பாடுஇ ஒரு புரட்சிகர இயக்கத்தைஇ புரட்சிகர அரசியற் கோட்பாடுகளைக் கொண்ட ஒரு புரட்சிகர தலைமையை நாடி நின்றது. இப்புரட்சிகரச் சூழ்நிலையில்தான் புதிய தமிழ்ப் புலிகள் என்ற இயக்கம் 1972இன் நடுப்பகுதிகளில் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களால் அவரின் 17வது வயதில் தொடக்கப்பட்டது. இவ் இயக்கம் மிகவும் கடுமையான சட்டதிட்டங்களைக் கொண்டதாக ஆரம்பத்தில் உருவாக்கப்பட்டது. புதிய தமிழ்ப் புலிகளும் அவர்களின் செயற்பாடுகளும்   ' புதிய தமிழ்ப் புலிகள்" இயக்கத்தின் தலைவரும் இராணுவத் தளபதியுமாக தலைவர் வே. பிரபாகரன் அவர்களே இருந்தார். இவ் இரகசிய இயக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலத்தில் இருந்தே உறுதியும்இ துணிவும் தியாக சிந்தையும் கொண்ட புரட்சிகர இளைஞர்களை இவ்வமைப்பில்இ தலைவர் பிரபாகரன் அவர்கள்இ தானே தெரிவு செய்து சேர்த்துக் கொண்டதோடுஇ அவர்களுக்குரிய போர்ப் பயிற்சியையும் முன்னின்று தானே கொடுத்து வந்தார்.   (1) புதிய தமிழ்ப் புலிகளின் முதலாவது இராணுவ நடவடிக்கையாகஇ 1975 ஆடி 27 அன்று பொன்னாலை வரதராஐப் பெருமாள் கோவிலுக்கருகில் வைத்து அப்போதைய சிறீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் யாழ்ப

காலத்தால் அழியாத மாவீரர் கல்லறை - மாவீரர் கானம் {காணொளி}

காலத்தால் அழியாத
மாவீரர்
கல்லறை கல்லறை அல்ல
உயிர் உள்ளவர்
பாசறை

காலத்தால்


தீபங்கள் அணையலாம்
தீ அணைவதில்லை

தேசத்தை காத்த
உயிர்
ஒய்ந்தொழிவதில்லை


காலத்தால்


குண்டு மழை நடுவினிலும்

குருதி மழை நடுவினிலும்

நின்று போர்களம்
பார்த்தவன்


உண்ட சோறு தொண்டை
உள் நுழையு முன்

நஞ்சை உண்டு தாய்மண்
காத்தவன்


குண்டுமழை காலத்தால்
இலையுதிர்
காலத்தில்
உதிர்ந்தாரா

இல்லையவர் இளவேனில்
நாளில் உதிர்ந்தார்


தலை தந்து தமிழீழ
மண் வாழ
விலை தந்து மாவிரராய்
நிமிர்ந்தார்


இலையுதிர்
காலத்தால் மாற்றார்
சிதைத்தாலும்
மாவீரர்
கல்லறை மண்ணாய்
நிலைக்குமையா

ஆற்றல்
மிகுந்த மாவீரர்
கல்லறை மண்ணில்
அனலே முளைக்குமையா


மாற்றார் காலத்தால்
தமிழீழ மாமண்ணில்
என்றென்றும்
புலி வீரர் நடந்த
கால் தடமிருக்கும்


தமிழ் மாந்தர்
உள்ளவரை என்றென்றும்
அவர் நெஞ்சில்
மாவீரர்
படமிருக்கும்


காலத்தால் அழியாத
மாவீரர்
கல்லறை கல்லறை அல்ல
உயிர் உள்ளவர்
பாசறை


காணொளியில்


http://bit.ly/gJTqyu

ஓ மாவீரர்களே.!

சாவு ! என்னை எதிர்பார்த்திருக்கிறது என்றான் கோழை சாவை ! நான் எதிர்பார்த்திருக்கிறேன் என்றான் வீரன் ஓ ! மாவீரர்களே ! நீங்கள் இரண்டாவது வகை மிதிபட்டுச் சாகிறேன் புலம்பினான் கோழை போராடிச் சாகிறேன் உறுமினான் வீரன் ஓ ! மாவீரர்களே ! நீங்கள் இரண்டாவது வகை காலம் தமிழீழத்தை உருவாக்கும் காத்திருந்தாள் கோழை காலத்தை நான் உருவாக்குவேன் களமாடினான் வீரன் ஓ ! மாவீரர்களே ! நீங்கள் இரண்டாவது வகை உயிர்வாழ விரும்புகிறேன் முனகினான் கோழை மானத்தோடு உயிர்வாழ விரும்புகிறேன் முழங்கினான் வீரன் ஓ ! மாவீரர்களே ! நீங்கள் இரண்டாவது வகை ஓ ! மாவீரர்களே ! உங்கள் வீரம் எங்கள் நிமிர்வு ஆனது வழி வழி இணையில்லா வீரனாய் வீராங்கனையாய் இன்றும் தொடரும் உங்கள் மாவீரர் வரிசை தமிழீழம் மீட்கும் ஓ ! மாவீரர்களே ! இது தான் உண்மை உங்கள் உயிரின் வலிமை அறிந்து எதிரி உங்களை அழித்தான் ஆனால் அவன் ஏமாந்து போனான் ஏனென்றால் உயிரிலும் வலிமை மிக்கது உங்கள் சாவு . கவி வரிகள் . உணர்ச்சிக்கவிஞர் காசி ஆனந்தன் நன்றி . நந்தன் வார இதழ் Share இன்ட்லி - தமிழ் செய்திகள், சினிமா, தொழிநுட்பம், இலங்கை, படைப்புகள்

புலிகளின் குரல் வானொலி 21-நவம்பர்-1990

இருபதாவது வருடத்தில்
புலிகளின்
குரல் வானொலி
1990 ஆம்
ஆண்டு மாவீரர்
வார தொடக்க
நாளான 21
நவம்பர்
அன்று புலிகளின்
குரல்
வானொலி தமிழீழ
தேசியத் தலைவர்
அவர்களால்
ஆரம்பித்து
வைக்கப்பட்டது
புலிகளின்
குரல்
வானொலி ஒடுக்கப்பட
்ட தமிழீழ
மக்களின்
உரிமைக்
குரலாகவும் ,
எதிரியின்
பொய்மைகளுக
்கு எதிரான
உண்மைக்
குரலாகவும்
ஓங்கி ஒலிக்க
வேண்டும் என்ற
முனைப்போடும் ,
விருப்போடும்
தமிழீழ
விடுதலைப்
புலிகளின்
தலைவர்
வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன்
அவர்களால்
நவம்பர் 21, 1990
இல் மாவீரர்
வாரம்
தொடங்கும்
நாளன்று தொடக்கி வைக்கப்பட்டது.
ஆரம்ப காலம்
தொடக்கம்
இச்சேவைக்க
ு புலிகளின்
மூத்த
உறுப்பினரில்
ஒருவரான
திரு நா .
தமிழன்பன்
( ஜவான்)
பொறுப்பாக
இருந்தார்
சேவைகள்
ஆரம்பத்தில்
இதன்
சேவை இரவு
எட்டு மணி
தொடக்கம்
இரவு ஒன்பது
மணிவரையே
இடம்
பெற்றது
*
பின்
படிப்படியாக
நேரம்
அதிகரிக்கப்
பெற்றதுடன்
காலைச்
சேவையும்
இடம் பெறத்
தொடங்கியது.
பல அருமையான
நிகழ்ச்சிகளை ஒலி பரப்பியதுடன்
பல
படைப்பாளிகளை உருவாக்கி
வளர்த்தது
தமது
கட்டுப்பாட
்டுப்
பகுதி
மக்களுக்கு
மட்டுமன்றி
எதிரியின்
கட்டுப்பாட
்டுப் பகுதி
மக்களுக்கான
சேவையையும்
செய்தது
இராணுவக்
கட்டுப்பாட
்டுப் பகுதி
மக்களுக்கான
அறிவித்தல்கள்
இவ்வானொலிச்
சேவை மூலமே விடுதலைப்ப
ுலிகளால்
வழங்கப்பெற
்றது
இதன்
முழுப்பயன்பாடு ஓயாத
அலைகள் -3
தொடங்கிய
போது உச்ச
அளவை
அடைந்தது
இராணுவக்
கட்டுப்பாட
்டுப்
பகுதி மக்களை
பாதுகாப்பான
முறையில்
அப்புறப்பட
ுத்தி , சமர்
செய்து
நிலங்களை
மீட்க
உதவியது
எந்தெந்தப்
பகுதி மக்கள்
எங்கெங்கு
செல்ல
வேண்டுமென்ற
அறிவுறுத்தல்கள்
இவ்
வானொலி மூலமே
மக்களுக்கு
வழங்கப்பட்டது
இதன்
சேவையால்
மக்கள்
பாதுகாப்பாக
விலகிக்
கொண்டனர் .
புலிகள்
மிகவிரைவாக
நிலங்களை
மீட்டனர் .
இலங்கை
இராணுவப்
படையினருக்காகவும் ,
சிங்கள
மக்களுக்கா
கவும்
புலிகளின்
குரலின்
சிங்கள
சேவையும்
பின்னர்
தொடங்கப்
பெற்றது
தற்போது
புலிகளின்
குரல்
வளர்ந்து
புலம்
பெயர்ந்த
எமது
உறவுகளுக்காக
இணையத்தளத்தினூடாகவும

இயங்கி
வருகிறது .[தொகு]
இடர்கள்
புலிகளின்
குரல்
வானெலியின்
சேவை கடந்து
வந்த பாதை
மிகமிகக்
கடுமையானது.
அடிக்கடி
விமானத்
தாக்குதலுக்
கும் , எறிகணை
வீச்ச
ுக்கும்
உள்ளாகும்
ஒலிபரப்புக்
கோபுரத்திலி
ருந்து
தவறாது
ஒலிபரப்புச்
செய்ய
வேண்டும் .
ஒலிப்பதிவுக
ள் செய்வது
ஓரிடம் ,
ஒலிபரப்புச்
செய்வது
இன்னோர்
இடம் என்ற
நிலையில்தான
் இச்சேவை
நடாத்தப்
பெற்றது .
யாழ்ப்பாண
இடப்பெயர்வி
ன் போது
மக்களோடு
மக்களாக
நகர்ந்து
கொண்டிருக்க
ையில் ,
அவ்வப்போது
கிடைத்த
நேரங்களில்
தென்மராட்சி
யின்
வீதிக்கரைகள
ில் அவசரமாக
ஒலிபரப்புச்
செய்ய
வேண்டிய
கட்டாய
நிலைகளும்
இருந்தன.
வன்னியைச்
சென்றடையும்
வரை
அங்குமிங
்கும்
நடமாடித்தான
் ஒலிபரப்பு
நடைபெற்றது.
வன்னியில்
ஒருமுறை
இரவுச்
செய்திக்குர
ிய
ஒலித்தட்டை
ஒலிபரப்புக்
கோபுரத்துக்
கு எடுத்துச்
சென்று
கொண்ட
ிருந்தவர்
யானை மீது
மோதி
துரத்து
ப்பட்ட
சம்பவம் கூட
நடந்தது .
பலமுறை
வான்தாக்குத
லுக்கு
உள்ளான
போதும்
தப்பிப்
பிழைத்து
தொடர்ந்து
ஒலிபரப்பு
நடைபெற்று
வந்தது .
பல தடவைகள்
வானொலிச்
சேவைக்கான
தளத்தை மாற்ற
வேண்டிய
கட்டாயம்
ஏற்பட்டிருக
்கிறது .
யுத்தநிறுத்த
ஒப்பந்தம் வந்த
பின் புலிகளின்
குரல்
வானொலியின்
தளம்
கிளிநொச்சிக்க
ு இடம்பெயர்ந்த
ிருந்தது . 2006
இல் இலங்கை
இராணுவத்தின்
வான்படையால்
அது முற்றாக
அழிக்கப்பட்டத
ு .
ஆனாலும்
புலிகளின்
குரல்
வானொலி இன்னும்
தன் பணியைத்
தொடர்கிறது .

தமிழீழ காவல் துறை 19-நவம்பர்-1991

தமிழீழக் காவல் துறை நிறுவப்பட்டு 18.11. 2010 உடன் பத்தொன்பது வருடங்கள்
நிறைவாகின்றன . 1991 ஆம் ஆண்டு இதேநாள் யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழீழக்
காவற்றுறையின் முதலாவது அணி பயிற்சி முடித்து தம் கடமைக்குச் சென்றது.
மிகக்குறைந்த வளங்களோடும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆட்பலத்தோடும்
யாழ்ப்பாணத்தில் திறம்பட இயங்கத் தொடங்கிய காவற்றுறையின் சேவை
படிப்படியாக மற்ற இடங்களுக்கும் விரிவாக்கப்பட்டது. வன்னியில் போர்
கடுமையாக நடைபெற்ற காலப்பகுதியில் மிதிவண்டிகள் மட்டுமே காவற்றுறையின்
போக்குவரத்துக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டன . பலபத்து மைல்கள் போய்
குற்றவாளியொருவரைக் கைதுசெய்து மிதிவண்டியிலேயே அழைத்துவருவார்கள். தாயக
எல்லைகளைப் பாதுகாக்கும் பணியிலும் அவ்வப்போது காவற்றுயினர்
செயற்பட்டார்கள் . 1993 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ' யாழ்தேவி' முறியடிப்புச்
சமர் உட்பட பல சமர்களில் அவர்கள் துணைப்படையணியாகவும் செயற்பட்டார்கள் .
சிலர் களத்தில் வீரச்சாவடைந்திருக்கிறார்கள். ஊழல், இலஞ்சம் துளியளவுமற்ற
கறைபடியாத துறை தமிழீழக் காவற்றுறை . போர்ச்சூழலில் சமூகக் கட்டமைப்புக்
குலையாது பாதுகாத்த பெருமை தமிழீழக் காவற்றுறையைச் சாரும்


09-கார்த்த
ிகை-1991
அன்று மேதகு தமிழீழ
தேசியத்
தலைவரால்
தமிழீழ
காவல்த்துற
ை உத்தியோகபூ
ர்வமாக
ஆரம்பித்து
வைக்கப்பட்டது .
18.11.1991 ஆம்
ஆண்டு
யாழ்ப்பாணத
்தில் தமிழீழக்
காவற்றுறையின்
முதலாவது அணி பயிற்சி முடித்து தம்
கடமைக்குச்
சென்றது .
மிகக்குறைந்த
வளங்களோடும்
மட்டுப்படு
த்தப்பட்ட
ஆட்பலத்தோ
டும்
யாழ்ப்பாணத
்தில் திறம்பட
இயங்கத்
தொடங்கிய
காவற்றுறையின்
சேவை படிப்படியா
க மற்ற
இடங்களுக்கும்
விரிவாக்கப
்பட்டது .
வன்னியில்
போர் கடுமையாக
நடைபெற்ற
காலப்பகுதி
யில்
மிதிவண்டிகள்
மட்டுமே காவற்றுறைய
ின்
போக்குவரத
்துக்குப்
பயன்படுத்தப்பட்டன.
பலபத்து மைல்கள்
போய்
குற்றவாளிய
ொருவரைக்
கைதுசெய்து
மிதிவண்டிய
ிலேயே அழைத்துவரு
வார்கள் .
தாயக
எல்லைகளைப்
பாதுகாக்கும்
பணியிலும்
அவ்வப்போத
ு காவற்றுயினர்
செயற்பட்டா
ர்கள் .
1993 ஆம்
ஆண்டு நடைபெற்ற
' யாழ்தேவி'
முறியடிப்புச்
சமர் உட்பட பல
சமர்களில்
அவர்கள்
துணைப்படையணியாகவும்
செயற்பட்டா
ர்கள் .
சிலர்
களத்தில்
வீரச்சாவடை
ந்திருக்கி
றார்கள் .
ஊழல், இலஞ்சம்
துளியளவுமற்ற
கறைபடியாத
துறை தமிழீழக்
காவற்றுறை .
போர்ச்சூழலில்
சமூகக்
கட்டமைப்புக்
குலையாது பாதுகாத்த
பெருமை தமிழீழக்
காவற்றுறையைச்
சாரும்
1991
கார்த்திகை 9ம்
நாள்
தமிழீழ
மக்களின்
நலன்களைப்
பேணுவதை மட்டுமே நோக்கமாக
வரித்துக்க
ொண்டு
தோற்றுவிக்கப்பட்ட
~ தமிழீழ
காவற்துறை~யினது
செயற்பாடுகள்
அதிகாரபூர்வமாக
தமிழீழத்
தேசியத் தலைவர்
வே .
பிரபாகரன்
அவர்களால்
ஆரம்பித்து
வைக்கப்பட்டது.
இக்காவற்து
றையின்
செயற்பாடுகள்
பற்றி தமிழீழத்
தேசியத்
தலைவர் அவர்கள்
கருத்துத்
தெரிவிக்கும்
போது 'தமிழீழக்
காவற்துறைய
ினர்
நல்லொழுக்கம் ,
நேர்மை,
கண்ணியம்,
கட்டுப்பாட
ு போன்ற சீரிய
பண்புடையவர
்களாக
இருக்கும் .
பொது மக்களுக்கு
ச்
சேவை செய்யும்
மனப்பாங்குடன்
சமூகநீதிக்கும்
சமூக
மேம்பாட்டு
க்கும்
உழைக்கும்
மக்கள்
தொண்டர்களா
கவும்
கடமையாற்றியது.
எமது பண்பாட்டிற
்கு ஏற்ற
வகையில்
மக்களொடு அன்புடனும்
பண்புடனும்
பழகுவார்கள்.
சமூக விரோத
குற்றச்
செயல்கள்
எவற்றுடனும்
சம்பந்தப்படாதவர்களாகவும்
தேசப்பற்று
மிகுந்தவர்களாகவும்
24
மணி நேரமும்
பணியாற்றுவ
ார்கள் .
தமிழீழ
காவற்துறையைப்
பொறுத்தவரை
குற்றங்கள்
நடந்து முடிந்தபின

குற்றவாளியைத்
தேடிப்பிடி
த்து கூட்டில்
நிறுத்துவத
ு அதன்
நோக்கமல்ல .
குற்றங்கள்
நிகழாதவாறு
தடுத்துக்
குற்றச்
செயல்களற்ற
ஒரு சமூகத்தைக்
கட்டி எழுப்புவதே
அதன்
இலட்சியமாகும்
" என்றார்.
குறிப்பு
சிங்கள
காவற்துறைய
ினரால்
யாழ் .பொது நூலகம்
எரித்துச்
சாம்பலாக்கப்பட்ட
நினைவு நாளான
ஆனி 1ம் நாள்
தமிழீழ
காவற்துறைய
ினர்
தமது பயிற்சிகளை
த்
தொடங்கினர்
என்பது இங்கு
குறிப்பிடத
்தக்கது .

மாவீரர் நாள் உரை 27-நவம்பர்-2008

----------

மாவீரர் நாள் உரை 27-நவம்பர்-2007

மாவீரர் நாள் உரை 27-நவம்பர்-2006

blogger templates | Make Money Online

x

புதிய பதிவுகளை இலவசமாக ஈமெயில் பெற

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

x

புதிய பதிவுகளை இலவசமாக ஈமெயில் பெற

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner